24.07.2017
Dzīvesveids

Karjeras lauks – energoefektivitāte

No šī gada sākuma Rimi Latvia jaunizveidoto energoefektivitātes vadītāja amatu ieņem līdzšinējais uzņēmuma tehniskais vadītājs Mareks Žebers.

 

Mareks Rimi strādā jau gandrīz astoņus gadus. Viņa pirmais darbs veikalu tīklā arī bijis saistīts ar energoefektivitāti: divus gadus Mareks darbojies Baltijas mēroga projektu ietvaros kā enerģētikas speciālists. “Biju pieņemts darbā uz noteiktu laiku. Vēlāk, kad mans darba līgums beidzās, Rimi man piedāvāja pāriet pastāvīgā darbā, kļūstot par vienu no tehniskajiem speciālistiem,” atceras Mareks. “Kad pēc vairākiem gadiem Rimi parādījās tehniskā vadītāja vakance, šis amats tika piedāvāts man.” Mareka iepriekšējā darba pieredze un arī karjera bija veidojusies dažādos enerģētikas uzņēmumos. Tur viņš savulaik bija piedzīvojis izaugsmi līdz pat vadītāja amatam, arī tehniskā vadītāja amatā viens no Mareka pienākumiem bijis cieši saistīts ar energoefektivitāti: viņam bijis uzticēts sagatavot Rimi ISO 50 001 sertifikāta iegūšanai, kas apliecina energoefektīvu saimniekošanas principu ieviešanu uzņēmumā.  

Videi draudzīga saimniekošana, tostarp – taupīga rīkošanās ar energoresursiem – vienmēr ir bijusi būtiska Rimi darbības prioritāte. “Gan Rimi, gan arī mūsu mātes uzņēmuma ICA mērķis ir līdz 2020. gadam uzlabot saimniekošanas principus tiktāl, lai uzņēmumu darbība būtu klimatam neitrāla. Šie plāni ir cieši saistīti ar energoefektivitāti, jo, samazinoties energoresursu patēriņam, samazinās arī kaitīgās ogļskābās gāzes (CO2) izmešu daudzums.”

Jau vairākus gadus, virzoties uz maksimāli energoefektīvu saimniekošanas modeli, Rimi visu formātu veikalos uzstāda LED apgaismojuma spuldzes, kas tērē ievērojami mazāk elektroenerģijas. Arī aukstumsistēmas pēdējos gados tikušas nomainītas pret energoefektīvām un videi draudzīgām.

“Veicot veikalu rekonstrukcijas, kā arī atverot jaunus veikalus, analizējam jauno klimata iekārtu piedāvājumu pasaulē: ir svarīgi, lai arī apkures, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas būtu maksimāli energoefektīvas un videi nekaitīgas,” turpina Mareks. “ISO 50 001 sertifikāta iegūšana apliecina, ka esam uzņēmuši pareizu kursu. Mana pieredze, sagatavojot uzņēmuma dokumentāciju sertifikācijai, liecina, ka atbilstoši ISO 50 001 standarta pamatprincipiem uzņēmums strādā jau aptuveni kopš 2009. gada.”

Viņa, energoefektivitātes vadītāja, galvenais uzdevums ir rūpēties, lai uzņēmumam būtu iespēja turpināt iesākto virzību energoresursu patēriņa samazināšanas virzienā: sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai pasaulē un izteikt uzņēmuma vadības komandai dažādus ierosinājumus par Rimi piemērotākajiem uzlabojumiem. “2020. gads nebūt nav vairs aiz kalniem!” tā Mareks.